Điều khoản thành viên CLB Trà Blao


 

Trách nhiệm của hội viên CLB Trà B’lao là gì?

 1. Có tinh thần tích cực và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khi được BĐH đề nghị
 2. Không được vắng mặt trong các kỳ đại hội CLB, trường hợp bất khả kháng phải có người đi thay thế
 3. Đóng hội phí đầy đủ

Quyền lợi của Hội viên CLB Trà B’lao là gì?

 1. Được mời tham gia các buổi đại hội CLB để có cơ hội kết nối với các hội viên khác
 2. Được mời tham gia các sự kiện, lớp tập huấn do CLB hoặc các đối tác liên kết tổ chức
 3. Có tài khoản chia sẻ trên website www.blaoteaclub.com

Tư cách hội viên sẽ được xem xét như thế  nào?

 1. Tư cách hội viên được xét dựa trên các 2 tiêu chí: hiện diện, đóng góp
 2. Về tiêu chí hiện diện: hội viên không được vắng bất cứ một buổi đại hội CLB nào.  Trường hợp bất khả kháng, có thể cử người đi thay thế, nhưng không được thay thế quá 3 lần
 3. Về tiêu chí đóng góp: hội viên phải đóng góp ít nhất 1 việc cụ thể cho BĐH.
 4. Cứ sau 12 tháng, tư cách hội viên sẽ được PCN đối nội xem xét lại
 5. Nếu hội viên đạt được 2 tiêu chí trên, sẽ được chấp thuận tái gia nhập.  Nếu không được chấp thuận, tư cách hội viên của hội viên đó chấm dứt
 6. Nếu được chấp thuận tái gia nhập, hội viên đó phải đóng hội phí cho 12 tháng tiếp theo.

Quy định về việc giải quyết mâu thuẫn giữa các hội viên?

 1. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp có chung ngành nghề là tất yếu.  Tuy nhiên, trong phạm vi các công việc chung của CLB, các thành viên được yêu cầu có tinh thần tích cực và hỗ trợ nhau.
 2. CLB khuyến khích các hội viên tự giải quyết mâu thuẫn với nhau trước khi yêu cầu BĐH hỗ trợ
 3. Mâu thuẫn giữa các hội viên chỉ được xem xét khi các bên là hội viên của CLB và có văn bản chính thức yêu cầu.  Người đại diện BĐH đứng ra giải quyết là PCN đối nội.
 4. BĐH có quyền từ chối giải quyết mâu thuẫn của hội viên nếu nhận thấy không thuộc phạm vi của mình

Đồng ý